Inneklima-eksperten

TEK17  har trådt i kraft og blir fult ut gjeldende fra 1.7.2018.  Fremtidens boliger skal kunne bruke enda mindre energi enn dagens forskrift/tekniske krav (TEK10).  Dermed innføres lav-energi og den såkalte "passivhusstandarden" på boliger. Dette gir enda strengere krav til ventilasjon og oppvarming..BoComfort er forberedt på fremtiden og tilfredsstiller kravene som gjelder i den nye TEK, lav-energihus og passivhus. Vi hjelper deg å møte disse kravene i de reviderte byggforskriftene.

Byggeforskriftene stiller krav til at det skal være et godt innemiljø i boliger, både for å ivareta beboernes velvære og trivsel, og for å ta vare på boligen. Samtidig stilles det krav til at ventilasjonsanlegget skal skifte ut inneluften og gjenvinne minimum 80% av varmen i ventilasjonsluften. Viftene skal ha en SFP-faktor på 1.5. BoComfort boligventilasjon er energibesparende og gjenvinner opptil 90% av varmen med en SFP-faktor på under 1.5. Vi hjelper deg å møte de  nye kravene i TEK17

Covent AS har i mer enn 40 år har vært Norges ledende produsent av komplette ventilasjonsanlegg, aggregater og roterende gjenvinning. Covent AS er Euroventsertifisert og er i dag også Norges eneste medlem av Soler & Palau-gruppen, som er verdensomspennende innen luftbehandling. Den produktutviklingen og teknologien som Covent er kjent for, finner du i Covents boligaggregater som vi nå markedsfører under BoComfort Boligventilasjon.

Ta kontakt med oss på telefon 97 690 690 - så avtaler vi et møte for en ventilasjonsprat. Vi gir deg et forutsigbart tilbud tilpasset akkurat ditt prosjekt og bolig.

Vi kan ta hånd om alt fra A-Å og tilbyr enkle men optimale løsninger innen rådgivning, prosjektering, montasje, igangkjøring, innregulering og service.

Klikk her for å se brosjyre.

Kontakt oss på telefon 97 690 690 for en ventilasjonsprat.
Sentral godkjenning for prosjektering, utførelse og kontroll

Design & Solution by Dots | Makeweb/4.1