ventilasjon og inneklima

Vi leverer, vifter aggregater og balansert boligventilasjon med roterende varmegjenvinner.
Vi har valgt leverandører som gjennom flere tiår har vært Nordens største produsenter av komplette ventilasjonsanlegg, aggregater, vifter og roterende gjenvinning.

Byggtekniske tjenester

 Vi hjelper deg med det du trenger, slik at du kommer i mål med ditt prosjekt. Våre tjenester spenner seg fra idéskisse og planlegging /forprosjektering, detaljprosjektering til prosjektadministrasjon og kontroll.

Vår filosofi er enkel; Vi tilbyr forutsigbar prising og de beste løsningene. Send oss en forespørsel med tegninger på et byggeprosjekt, så skal vi gi dere en forutsigbar god pris. Vi kommer mer enn gjerne til dere for et møte og for å gå igjennom våre produkter og forslag til løsning.
Vi gjør det enkelt for deg og leverer til avtalt pris og til avtalt tid. Alltid tilpasset fremdriften på ditt boligprosjekt. Vi ønsker at det skal være enkelt for deg. BoComfort kan ta hånd om alt fra A-Å og tilbyr optimale løsninger innen rådgivning, prosjektering, tegning, montasje, igangkjøring, innregulering og FDV.
.

Samarbeidspartner i byggeprosessen

Vi tar papirarbeidet og hjelper deg i byggeprosessen. Vi tilbyr bistand i prosjekt og plan, anbud og søkeprosessen. Vi har sentral godkjenning i Tiltaksklasse 2 for PRO, UTF og uavhengig kontroll. Vår erfaring innen byggfaget gir deg trygghet, overlat derfor byggeledelsen til oss.