Balansert boligventilasjon med roterende varmegjenvinning består av separate vifter som behandler luft som går inn og luft som går ut. Inn- og utluft passerer gjennom en roterende varmeveksler, slik at varmen i den brukte inneluften gjenvinnes før den trekkes ut av boligen. Ventilasjonsviftene fjerner fuktig, forurenset luft og tilfører varm, ny, ren og frisk luft. Luftstrømmen er balansert og ytre forhold som vind, temperatur, boligens tetthet og lignende påvirker ikke luftstrømmen. Ventilasjonssystemet er utstyrt med effektive filtre som sikrer ren luft og fjerner partikkel- og pollenforurensing. Ved å bruke en varmegjenvinner trenger ikke andre anlegg som tilfører varme i hjemmet, som for eksempel varmepumper og radiatorer, å jobbe like mye for å opprettholde den temperaturen du ønsker i hjemmet.

Balansert boligventilasjon motvirker også at radon suges inn i boligen og reduserer dermed problemer knyttet til avgasser fra usunne materialer. Balansert boligventilasjon gir ingen trekk, kun økt komfort og reduserte energikostnader.

Du har mye å vinne på kvalitet. BoComfort sine aggregater er passive varmegjenvinnere med rotorveksler, det er denne roterende varmeveksleren som gir aggregatet den enestående virkningsgraden, både når det gjelder varmegjenvinning og energiforbruk. Veksleren hindrer unødig trykktap og gir et større disponibelt trykk ut i kanalgangene. Resultatet er en forbedret totaløkonomi på 87-90%, som er det beste på markedet. Med BoComfort får du oppvarmet og frisk luft med energiforbruk på maks 80W som tilsvarer samme bruk av et par lyspærer.

Balansert boligventilasjon i prinsipp:

  • Balansert boligventilasjon med vifter og roterende varmegjenvinning plasseres enten på et kaldt loft, i bod eller i vaskerom.
  • Den brukte, forurensede inneluften trekkes ut via avtrekksventiler i tak på kjøkken, bad, toalett og våtrom i huset gjennom ventilasjonssystemet, og varmen i luften gjenvinnes. Den brukte og forurensede inneluften føres deretter ut av huset via en ventilboks på veggen eller en takhatt.
  • Varmen fra den brukte luften på vei ut varmen den nye, rene luften som er på vei inn i huset gjennom en roterende varmeveksler, uten at disse luftstrømmene blandes. Da gjenvinnes opptil 90 % av varmen i luften som føres ut, og dermed spares også penger til oppvarming. Du får økt komfort, reduserte energikostnader og et lavere strømforbruk.
  • Med god boligventilasjon slipper du å bruke varmepumper, ovner og radiatorer for tilleggsvarme.
  • I tillegg til lavt strømforbruk er det også et lavt støynivå på våre anlegg for din trivsel.
  • Luften fra kjøkkenviften trekkes ut av huset i eget system og en egen ventil på veggen. Kjøkkenavtrekk kan kobles på til ventilasjonsanlegget gjennom en bypass-kanal som går utenom den roterende varmevekselen, hvis ønskelig.

Markedets beste og dokumenterte varmegjenvinning! 

Vi kan dokumentere opptil 90% varmegjenvinning.