COVENT AS

Covent AS, har gjennom flere tiår vært Norges største produsent av komplette ventilasjonsanlegg, aggregater og roterende gjenvinning. Covent AS er Eurovent-sertifisert og den produktutviklingen og teknologien som Covent er kjent for finner du i Covent boligaggregater som blir markedsført under BoComfort Boligventilasjon – Sunn Fornuft.

Covent var først i verden med å lage roterende varmevekslere i aluminium, og har nå videreutviklet den roterende varmeveksleren og tilpasset denne for boligaggregater. Varmeveksleren/gjenvinneren har en virkningsgrad på 87–90%, slik at tilleggsvarme som varmepumper, ovner og radiatorer for oppvarming av ventilasjonsluften blir unødvendig, spesielt i sørlige deler av Norge.
Klikk på logoen for ytterligere informasjon om Covent.

LINDAB

Lindab leverer kanalene vi fører i BoComfort. De fokuserer på produktutvikling og kontinuerlig forbedring, både i produkter og løsninger som skal gjør din hverdag bedre. Lindab har som mål å øke kvaliteten på ditt innemiljø, slik at du og din familie kan få et optimalt inneklima og et friskt hjem.

 

ØSTBERG

Vår samarbeidspartner, Østberg AS, leverer energieffektive ventilasjonsløsninger med høy ytelse for å skape et friskt og sunt inneklima der mennesker oppholder seg.
Östberg streber etter å bli verdensledende innen innovasjon, produksjon og salg av kanalvifter, luftbehandlingsaggregater og rotorer.

Kvalitetssikret produksjon
Vi stiller høye krav til produksjonen vår. En stor del av produksjonen er automatisert med sikre kvalitetskontroller som følger hvert produkt gjennom hele prosessen. Det gjør at det godkjente sluttproduktet alltid er kvalitetssikret.

Forskning og produktutvikling
Vi investerer mye i produktutvikling og innovasjon. Våre ideer for hvordan vi kan utvikle produktene videre, får vi i samarbeid med kundene våre, gjennom vår tekniske kunnskap og gjennom vår vilje til å skape enda bedre inneklima. Vi gjennomfører en mengde tester og målinger i vårt kontinuerlige arbeid med å utvikle produktene – alt for å tilfredsstille kundenes behov og levere friskere luft.

IPC FORMA

IPC Foma er nordisk hovedkontor og distribusjonssentral for IPC Foma rengjøringsprodukter. I Italia, en av Europas ledende industrinasjoner der mange av verdens mest kjente og teknisk avanserte produkter produseres, har vi vårt hovedsete.