TJENESTER

Våre kunder kan overlate alt arbeid over til oss i visshet om at jobben er i trygge hender.

BKM hjelper med alt av prosjektering og utførelse av ventilasjon og inneklima. Vi sørger for at din bolig er optimalisert etter gjeldende forskrift om tekniske byggkrav – TEK 17.

VENTILASJON OG INNEKLIMA

BKM leverer norskprodusert, balansert boligventilasjon med roterende varmegjenvinner.

Vår boligventilasjon produseres av Covent AS, som gjennom flere tiår har vært Norges største produsent av komplette ventilasjonsanlegg, aggregater og roterende gjenvinning. Vi sørger for et optimalt innemiljø for deg og dine. God ventilasjon er viktig for egen velvære, i tillegg får du et lavere strømforbruk, mindre kostnader i det lengre løp og et mer miljøvennlig hjem.

Vår filosofi er enkel; Vi tilbyr forutsigbar prising og de beste løsningene. Send oss en forespørsel med tegninger på et byggeprosjekt, så skal vi gi dere en forutsigbar god pris. Vi kommer mer enn gjerne til dere for et møte og for å gå igjennom våre produkter og forslag til løsning.

Vi gjør det enkelt for deg og leverer til avtalt pris og til avtalt tid. Alltid tilpasset fremdriften på ditt boligprosjekt. Vi ønsker at det skal være enkelt for deg. BKM kan ta hånd om alt fra A-Å og tilbyr optimale løsninger innen rådgivning, prosjektering, tegning, montasje, igangkjøring, innregulering.

Radon, kontroll, test og tiltak

Radongass kan være svært skadelig for helsen og kan hverken luktes, smakes eller ses i luften. Derfor er det svært viktig at man tar en befaring av boligen for å se hva tilstanden for radon er i ditt hjem. De geologiske og klimatiske forholdene i Norge gjør at vi er blant de landene i verden med høyest konsentrasjon av radongass. Det antas at mer enn 700 000 bygg/boliger i Norge har radonkonsentrasjoner som er over 200 Bq/m3, mens Statens Strålevern anbefaler at settes i gang tiltak for verdier over 100 Bq/m3.

BKM tilbyr befaring og målinger som dokumenterer radonnivået i din bolig. I tillegg kan vi utføre tiltak som radonavsug og radonsanering, kontrollere og tette grunnmuren og rørgjennomføringer. Vi utfører også en etterkontroll for å se hvorvidt boligen nå er på et sikkert nivå, eller om det trengs ytterligere utbedring.

Vi sørger for et friskt hjem og et godt inneklima til deg og dine.

KONTROLL AV LUFTTETTHET I BOLIG

En dokumentert trykktest gir god trygghet for deg. Alle boliger som er bygget etter de nye forskriftene for tekniske krav til byggverk (TEK 10 og 17) skal kontrolleres for luftlekkasje. Skal du selge en eldre bolig så bør du  dokumentere boligens lekkasjetall før overlevering. Dette er viktig for energiklasse og gir også en garanti til kjøperen at boligen er i god stand.

Byggefirma og selvbyggere – For deg som vil montere selv

For deg som vil montere selv så leverer vi over hele landet til avtalt pris og til avtalt tid. Alltid tilpasset fremdriften på ditt boligprosjekt. Vi ønsker at det skal være enkelt for deg. BoComfort kan ta hånd om alt fra A-Å og tilbyr optimale løsninger innen rådgivning, prosjektering, tegning, veiledning til montasje, igangkjøring, innregulering. Vi lager materiallister og leverer på byggeplass til avtalt tid, og hjelper deg med råd og veiledning på montasjen.  Vi kan komme til deg eller du kan komme til oss.

BISTAND I BYGGEPROSESSEN

Vi samarbeider med Byggsupport AS.  Byggsupport AS tilbyr rådgivning innen bygg og tekniske spørsmål, bistår i prosjekt- og planleggingsprosessen, og sørger for all nødvendig bistand med din framtidige bolig.

Byggsupport AS har sentral godkjenning TK2. Ta kontakt på post@byggsupport eller ring på +47 97 690 690 og avtal et møte i dag.